ဆိုင်ကယ်နင်း

  • Vespa ဆိုင်ကယ်နင်း

    Vespa ဆိုင်ကယ်နင်း

    Seiko သည် စေ့စေ့စပ်စပ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကူရှင် တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု။ ShenTuo ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
    စိတ်ချရသော စမ်းသပ်မှုဖြင့် အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။